Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia z języka niemieckiego oraz na język niemiecki wszelkich typów dokumentów samochodowych, prawnych, dokumentacji szkolnej, urzędowej, zaświadczeń i wielu innych.

Dokumentacja samochodowa

Rejestracja i homologacja pojazdów tzw. "Brief"

Dokumenty sądowe

Wyroki, postanowienia i zarządzenia, wezwania, nakazy itd.

Tłumaczenia medyczne

Zaświadczenia o stanie zdrowia, opisy leków, badania kliniczne i wyniki laboratoryjne.

Umowy i akty notarialne

Umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, rejestracja firm, wezwania do Urzędu Skarbowego.

Dyplomy i świadectwa

Świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy, certyfikaty.

Wszelkie inne dokumenty

Inne dokumenty według zlecenia klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.